menu2

Over veranderingen

De basis van betekenisvolle werkrelaties is openheid en kwetsbaarheid. Ik nodig mensen uit iets van hun wapenuitrusting af te leggen. Stap voor stap, want dit is voor veel mensen lastig. De meeste mensen hebben al in hun vroege jeugd afgeleerd hun kwetsbaarheid te tonen. Toch kun je alleen vanuit openheid betekenisvoller in contact zijn met anderen en hierdoor plezierige en gezonde (werk)relaties aangaan.

 

Veranderingen hebben impact    

Veranderingen op het werk hebben impact op medewerkers. Het is niet zozeer de verandering zelf, als wel het loslaten van het ‘ oude vertrouwde’. Dat kan leiden tot verwarrende gevoelens en emoties. Erkenning hiervan door het management is belangrijk: een mens moet nou eenmaal eerst iets erkennen en  loslaten voordat hij zich kan openstellen voor iets nieuws. Het is ook belangrijk dat iemand verwarrende emoties bij zichzelf erkent en toestaat dat ze er zijn. Ga je dat uit de weg, dan kan dat leiden tot fysieke klachten en zelfs tot een depressie.

Kieworks training en coaching

Loslaten is een rouwproces. Ook als het gaat om werk. Dat klinkt best zwaar, want bij rouwen denk je vooral aan het verlies van een dierbare. Onderschat echter niet de betekenis van werk in iemands leven. Rouwen is een proces van aanpassen. In een rouwproces kun je fasen doorleven van ontkenning, verdriet, wanhoop, woede, vluchtgedrag en uiteindelijk aanvaarding.  Dit is een menselijk proces; je kunt hier geen  deadline aan hangen. Elk mens rouwt op zijn eigen manier en eigen tempo. Mits goed begeleid kunnen mensen leren omgaan met die rouw en komt er ruimte voor iets anders.